Algemene voorwaarden 2019/2020

 • De lessen bij Jazzdansschool Bertha Huls worden gegeven door gediplomeerde docenten.
 • Inschrijven bij de dansschool doet u voor een half of een heel jaar.
 • De betaling gaat via een machtiging
 • Afschrijving van de contributie vindt plaats op 1 oktober en 1 maart.
 • Machtiging en lidmaatschap eindigt wanneer u dit schriftelijk doorgeeft.
 • Cursusjaar is van 1 augustus tot 31 juli, en bestaat uit 38 lessen (schoolvakanties uitgesloten)
 • Restitutie van lesgeld is niet mogelijk
 • Indien in één cursusjaar meer dan 10% van de lessen van schoolwege komen te vervallen, ontstaat recht op vermindering of restitutie van lesgeld
 • Adreswijzigingen e.d graag schriftelijk aan de dansschool doorgeven
 • Bij elke 2e en/of volgende les krijgt u altijd 20% korting op het lesgeld.
 • Voorgeschreven danskleding verplicht.
 • De lessen gaan door bij voldoende deelname.
 • Het kan zijn dat er foto- en video-opnames gemaakt worden tijdens de lessen. De dansschool behoudt zich het recht voor deze beelden te gebruiken in publicitaire uitingen.
 • Het is niet toegestaan het lesmateriaal van de choreograaf , verbonden aan de dansschool Bertha Huls te gebruiken voor optredens elders, of op internet te plaatsen . (Intellectueel eigendomsrecht)

Aanmelden
Aanmelden geschiedt door middel van een aanmeldingsformulier, die u kunt afhalen bij beide dansstudio’s. Het aanmeldingsformulier dient volledig te worden ingevuld en geretourneerd aan Jazzdansschool Bertha Huls. Het formulier moet worden ondertekend door een meerderjarige (18 jaar of ouder). Voor de aanmelding van minderjarigen dient het formulier te worden ondertekend door zijn/haar ouders of gemachtigden. Zodra Jazzdansschool Bertha Huls het getekende aanmeldingsformulier heeft ontvangen, staat u formeel ingeschreven bij Jazzdansschool Bertha Huls. Na afloop van een cursusjaar dienen reeds bestaande leerlingen zich voor de lessen van een nieuw cursusjaar aan te melden middels indiening van een heraanmeldingsformulier. als een leerling ingeschreven voor een half cursusjaar/seizoen m.i.v. september, dan dient deze leerling voor de periode februari-juli opnieuw aangemeld te worden.

Betaling
Het cursusjaar loopt van 1 augustus tot 31 juli. (schoolvakanties uitgesloten)Betaling van de lessen en/of cursussen geschiedt uitsluitend door middel van een machtiging, die u kunt verlenen door op het aanmeldingsformulier uw bank- en persoonsgegevens te noteren en het ondertekende formulier te retourneren aan Jazzdansschool Bertha Huls. Afschrijving vindt plaats op 1 oktober en 1 maart. Contante betaling is niet mogelijk. Elke 2e en/of volgende les altijd 20% korting van de goedkoopste les.

Opzegging
Opzegging van lidmaatschap en machtiging kan uitsluitend schriftelijk geschieden. Uw afmelding stuurt u naar de administratie van Jazzdansschool Bertha Huls, Bizetlaan1 7002 LV in Doetinchem. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk. info@jazzdansschool.nl

Restitutie
Restitutie van les- en/of cursusgeld is nimmer mogelijk. Verzuim van een cursist om welke reden dan ook leidt nimmer tot restitutie.

Aansprakelijkheid
Jazzdansschool Bertha Huls is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verloren bezittingen en/of eigendommen van cursisten en/of familieleden, vrienden en kennissen.
Ook is de dansschool niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel tijdens de lessen of optredens.

Cursusjaar en vakanties
Het cursusjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli met uitzondering van schoolvakanties. Zie voor vakanties het vakantierooster op deze site.
Adreswijziging
Adreswijzigingen e.d. schriftelijk melden aan de administratie van Jazzdansschool Bertha Huls, Bizetlaan 1, 7002 LV in Doetinchem.

Kleding voorschriften

 • Kleuters: balletpak en balletschoenen. (kleur en model naar eigen voorkeur).
 • Klassiek: zwart hemdmodel balletpak, witte panty en witte balletschoenen.
 • Jazz: zwart hemdmodel balletpak, zwarte jazzbroek en zwarte schoenen.
 • Modern: zwart hemdmodel balletpak, zwarte dansbroek en danspaws.
 • Streetdance/ Hiphop: zwart t-shirt, zwarte lange joggingsbroek en zwarte danssneakers.
 • Step: gemakkelijk zittende kleding en SCHONE zaalschoenen.
 • Selectie: in overleg met docente.

Bij het niet nakomen van deze voorschriften houden wij het recht u de les te weigeren.

Regels in de les

 • Sieraden uit
 • Haren vast.
 • Kauwgom uit
 • Mobieltjes uit
 • Juiste kleding aan.
 • Uitsluitend waterflesjes in de zaal
 • Het is verboden het lesmateriaal van de choreografe die verbonden is aan onze dansschool te gebruiken voor optredens elders.
 • Ook mag er geen beeld/filmmateriaal zonder toestemming op internet (bijv. YouTube, Twitter of Facebook) worden geplaatst. (Intellectueel eigendomsrecht)

Bij het niet naleven van de les regels behouden wij het recht u de les te weigeren.

dansstijlen