Algemene voorwaarden 2020/2021

 • Voor de algemene voorwaarden verwijzen wij u naar:

https://www.amphion.nl/info/privacybeleid-en-cookies/

Aanmelden
Aanmelden geschiedt door middel van een aanmeldingsformulier, die u kunt afhalen bij beide dansstudio’s of via de site. Het aanmeldingsformulier dient volledig te worden ingevuld.
de aanmelding geldt voor een heel jaar en wordt stil zwijgend verlengd. De eerste 6 weken zien wij als een betaalde proefperiode, besluit u hierna door te gaan verbindt u zich voor een heel schooljaar

Betaling
Het cursusjaar loopt van 1 augustus tot 31 juli. (schoolvakanties uitgesloten)Betaling van de lessen en/of cursussen geschiedt uitsluitend door middel van een machtiging, die u kunt verlenen door op het aanmeldingsformulier uw bank- en persoonsgegevens te noteren en het ondertekende formulier te retourneren aan Amphion Dansschool. Afschrijvingen vindenplaats op 1 oktober, 1 januari en 1 april. Contante betaling is niet mogelijk. Elke 2e en/of volgende les altijd 20% korting van de goedkoopste les.

Opzegging
Opzegging van lidmaatschap en machtiging kan uitsluitend schriftelijk geschieden. Op de site vind u het afmeldingsformulier.

Restitutie
Restitutie van les- en/of cursusgeld is nimmer mogelijk. Verzuim van een cursist om welke reden dan ook leidt nimmer tot restitutie.

Aansprakelijkheid
Amphion Dansschool is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verloren bezittingen en/of eigendommen van cursisten en/of familieleden, vrienden en kennissen.
Ook is de dansschool niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel tijdens de lessen of optredens.

Cursusjaar en vakanties
Het cursusjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli met uitzondering van schoolvakanties. Zie voor vakanties het vakantierooster op deze site.

Adreswijziging
Adreswijzigingen e.d. kunt u invullen op site bij afmeldings-/wijzigingsformulier.

Kleding voorschriften

 • Kleuters: balletpak en balletschoenen. (kleur en model naar eigen voorkeur).
 • Klassiek: zwart hemdmodel balletpak, witte panty en witte balletschoenen.
 • Jazz: zwart hemdmodel balletpak, zwarte jazzbroek en zwarte schoenen.
 • Modern: zwart hemdmodel balletpak, zwarte dansbroek en danspaws.
 • Streetdance/ Hiphop: zwart t-shirt, zwarte lange joggingsbroek en zwarte danssneakers.
 • Step: gemakkelijk zittende kleding en SCHONE zaalschoenen.
 • Selectie: in overleg met docente.

Bij het niet nakomen van deze voorschriften houden wij het recht u de les te weigeren.

Regels in de les

 • Sieraden uit
 • Haren vast.
 • Kauwgom uit
 • Mobieltjes uit
 • Juiste kleding aan.
 • Uitsluitend waterflesjes in de zaal
 • Het is verboden het lesmateriaal van de choreografe die verbonden is aan onze dansschool te gebruiken voor optredens elders.
 • Ook mag er geen beeld/filmmateriaal zonder toestemming op internet (bijv. YouTube, Twitter of Facebook) worden geplaatst. (Intellectueel eigendomsrecht)

Bij het niet naleven van de les regels behouden wij het recht u de les te weigeren.

dansstijlen