Aanmelden leerling

  Persoonsgegevens

  Meldt hierbij als leerling aan:

  Lessen

  Voor nieuwe inschrijvingen geldt:
  De eerste 6 weken zien wij als een betaalde proefperiode, besluit u hierna door te gaan dan verbindt u zich voor een heel schooljaar

  Machtiging

  Ondergetekende machtigt tot wederopzegging Muziekschool Oost-Gelderland/Dansschool Bertha Huls het verschuldigde lesgeld van zijn/haar rekening af te schrijven:

  N.B.
  Betaling is uitsluitend mogelijk via machtiging. Het aantal termijnen is afhankelijk van de lesvorm en het tijdstip van plaatsing. Het aantal termijnen wordt op de lesgeldnota vermeld.

  Privacywetgeving

  De dansschool/muziekschool waarborgt dat uw gegevens wor­den verwerkt in overeenstemming met de AVG (Algemene Ver­ordening Gegevensbescherming). Ondergetekende:

  Informatie / voorwaarden

  algemene voorwaarden

  dansstijlen