Aanmelden leerling

Persoonsgegevens

Meldt hierbij als leerling aan:

Lessen

Voor nieuwe inschrijvingen geldt:
De eerste 6 weken zien wij als een betaalde proefperiode, besluit u hierna door te gaan dan verbindt u zich voor een heel schooljaar

Machtiging

Ondergetekende machtigt tot wederopzegging Muziekschool Oost-Gelderland/Dansschool Bertha Huls het verschuldigde lesgeld van zijn/haar rekening af te schrijven:

N.B.
Betaling is uitsluitend mogelijk via machtiging. Het aantal termijnen is afhankelijk van de lesvorm en het tijdstip van plaatsing. Het aantal termijnen wordt op de lesgeldnota vermeld.

Privacywetgeving

De dansschool/muziekschool waarborgt dat uw gegevens wor­den verwerkt in overeenstemming met de AVG (Algemene Ver­ordening Gegevensbescherming). Ondergetekende:

Informatie / voorwaarden

algemene voorwaarden

dansstijlen